ไฟดาวน์ไลท์ LED 15W BEC Blade II

ค่าอุณหภูมิของสี 6500K | 3000K
ค่าความสว่าง 1350 lm
อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง