ไฟดาวน์ไลท์ LED 24W BEC Blade II

ค่าอุณหภูมิของสี 6500K | 3000K
ค่าความสว่าง 2400 lm
อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง